OM MIG

Mit navn er Maya Glem. Jeg er 50 år, autoriseret psykolog, og jeg har mange års erfaring med klinisk psykologbehandling af både unge og voksne.

8429B9F7-B4DE-4A6A-8EC9-2EE1925BD614_1_201_a

MIT ARBEJDE MED UNGE

Unges psykiske sundhed har altid ligget mig på sinde. Jeg arbejder med unge med vanskeligheder af forskellig slags og intensitet. Det er problematikker, som omhandler selvværd, grænsesætning, ensomhed og selvomsorg, men også spiseforstyrrelser, angst, OCD, selvmordstanker, selvskade og depression. Jeg hjælper unge med opmærksomheds- eller autismespektrum-forstyrrelser med at navigere i livet. Jeg har også stor erfaring med særligt sårbare unge, der kommer fra svære opvækstvilkår med fx vold, psykisk sygdom eller misbrug. Unge som selv er i gang med at bryde ud af kriminelle miljøer eller misbrug.

ARBEJDET MED VOKSNE

De problemstillinger, som voksne efterspørger psykologhjælp til, er ligeså forskelligartede som de unges. Jeg arbejder med voksne med stress- og belastningsreaktioner, arbejdsrelaterede problemstillinger, relationelle vanskeligheder, parforholds- og livskriser, bekymring for børns trivsel, og pludselig opstået fysisk sygdom, for at nævne nogle eksempler. 

UDDANNELSE

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og siden autoriseret ved Dansk Psykolognævn og Socialministeriet. Før jeg blev psykolog er jeg også uddannet kandidat i kommunikation fra Roskilde Universitet.

​Jeg er særligt optaget af den narrative og systemiske tilgang. Efter min mening tilbyder de terapeutiske metoder en positiv helheds- og ressourceorienteret metode, som styrker mennesker og deres netværk i arbejdet med vanskelighederne. Herudover benytter jeg greb fra kognitiv terapi, compassion fokuseret terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), eksistentiel terapi og krisebearbejdningsteknikker.

Jeg har arbejdet i psykiatrien og i privat praksis. Omdrejningspunktet for mit arbejde har været udredning og klinisk behandling primært med unge og voksne.