ER DU MEDLEM AF SYGESIKRING DANMARK?

Sygeforsikring Danmark yder 300 kr. tilskud pr. samtale hos psykolog hvis visse betingelser er opfyldt. Tilskuddet kan gælde individuelle samtaler, også for børn og unge. Klinikken indberetter ved medlemskab elektronisk. Husk at oplyse om du er medlem, når du booker tiden.  Se mere på https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp