MIN ARBEJDSMETODE

Min terapi bygger på en viden og erfaring med at mennesker er ressourcestærke, selv når de har vanskeligheder der volder dem store problemer. Vi arbejder for at du bliver opmærksom på de mønstre der fanger dig, så du kan træffe valg der kan skabe positive forandringer, der er bæredygtige for dig. Vi arbejder med dine værdier, tanker, følelser, relationer og håb for fremtiden.

I vores samtaler er jeg optaget af at skabe et trygt og åbent samarbejdsrum, hvor du kan få plads til at reflektere og sætte ord på det, som skaber problemer for dig. Jeg møder dig med interesse, nærvær og respekt, for du ved bedst, hvordan det er at være dig. Målet er at du kan komme i trivsel og opnå den positive forandring, som du ønsker for dit liv. Vi fokuserer på dig og dit liv lige nu.

Et godt behandlingsresultat afhænger i høj grad af samarbejdet mellem dig og mig. Det er vigtigt at du føler dig mødt, godt tilpas og forstået. Det kræver en fornemmelse af tryghed, at fortælle om sit liv til et fremmed menneske. Særligt når der er noget, der er vanskeligt. Jeg vil gøre mig umage med at møde dig på en respektfuld måde.

Forskning i psykoterapi peger på, at den terapeutiske alliance, eller ”samarbejdsrelationen mellem psykolog og klient”, er 8 gange vigtigere i forhold til at skabe et effektfuldt behandlingsforløb, end selve behandlingsteknikken eller -metoden. Wampolds (2001)

Irvin Yalom siger i sin bog The Gift of Therapy, at der skal skabes en ny psykoterapi til hver klient. Det er jeg enig i. Jeg mener, at det ikke kan være anderledes. Alle mennesker er forskellige og har brug for forskellige tilgange.

Psykolog Maya Glem