PSYKISK MISTRIVSEL

Når psykisk mistrivsel viser sig, så kan det handle om stress symptomer, nedtrykthed eller angst. Tankerne kører i ring, det er svært at koncentrere sig og huske ting. Psykisk mistrivsel er ofte forbundet med en række fysiske symptomer. Tab eller øget appetit, kropslig uro, trykken for brystet og vanskeligheder med at sove for bare at nævne nogle.