STRESS

Stress kan også vise sig ved andre symptomer, som angst og nedtrykthed. Stressen kan blusse op på arbejdet, i skolen, hjemme, eller den kan være der mere eller mindre over længere tid.

I Sundhedsstyrelsens rapport DANSKERNES SUNDHED- DEN NATIONALE SUNDHEDSPROPIL fra 2017 beskrives stress som et stigende folkesundhedsproblem i Danmark:

“Stress kan beskrives som en kortere- eller længerevarende tilstand karakteriseret ved anspændthed og ulyst . Oplevelsen af stress er subjektiv, men afhænger af faktorer såsom egne og miljøbestemte ressourcer og af, hvordan man individuelt fysisk og psykisk reagerer på og håndterer stressen, såkaldt ʽcoping’ . Selvom stress ikke i sig selv defineres som en sygdom, er længerevarende stress en risikofaktor for adskillige tilstande og sygdomme, herunder forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og depression, ligesom også livskvalitet og det almene velbefindende kan blive negativt påvirket af stress. Stress omfatter både private og arbejdsmæssige faktorer…”.

Undersøgelsen peger på at flere kvinder (29,0 %) end mænd (21%) er stressede. Særlig stor er forskellen i aldersgruppen 16-24 år, hvor kvinder (40,5%) er næsten dobbelt så stressede som mænd (23,4%). 

Jeg kan hjælpe dig af med stressen. Det kan tage noget tid, men der er en vej ud af stressen. Vejen er individuel. Der findes ikke en “one size fits all”. Vi må arbejde med din situation og finde din vej til trivsel.