SUNDHEDSFORSIKRING

Frit valg af autoriseret psykolog via din sundhedsforsikring

Mange danskere har gennem privat eller via deres arbejde en sundhedsforsikring. En sundhedsforsikring kan give helt eller delvis økonomisk støtte til psykologbehandling hos selvvalgt autoriseret psykolog. Læs din police grundigt eller kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få tilskud til et behandlingsforløb hos mig. Tjekliste med afklarende spørgsmål til dit forsikringsselskab om psykologbehandling findes her.

Rent praktisk forløber det således, at du betaler for din samtale hos mig og derefter sender du selv kvitteringer til din sundhedsforsikring mhp. at får refusion fra din sundhedsforsikring. Jeg har ikke mulighed for at tage mig af det administrationsarbejde der ligger heri.