SELVMORDSTANKER

Selvmordstanker kan lede til selvmord, men de kan også være et råb om hjælp og et udtryk for at livet er for hårdt. En dansk undersøgelse fra 2010 foretaget af Statens Institut for Folkesundhed viser at ca. 7 %. af drengene og 18 % af pigerne i 15-års alderen, har tanker om selvmord eller fantasier om at påføre sig selv skade. Knap 5 % af drengene og omkring 10 % af pigerne angav, at de inden for den sidste uge havde haft selvmordstanker.

Selvmordstanker skal afsløres og tales om. Det hjælper at tale med andre om dem. De må ikke holdes hemmelige. De behøver ikke være farlige, men de er et udtryk for, at noget ikke er, som det skal være. Der er altid hjælp at hente. Tag kontakt, hvis du har selvmordstanker!