DIN TRIVSEL ER MIT FOKUS

Jeg har i mange år arbejdet med at skabe positiv forandring for mennesker der har det svært.

Jeg er optaget af at skabe et åbent og trygt samarbejdsrum, hvor du føler dig mødt og forstået.

Jeg holder til i dejlige lyse lokaler på Gråbrødretorv i Indre København 

Stressfølelse
Foto af Luis Villasmil

STRESS

Oplever du hjertebanken, svært ved at koncentrere dig, eller er overblikket forsvundet. Det er svært at læse kompliceret stof. Du laver lister for at huske det du skal nå. Måske er du ramt af hoved- eller mavepine. Lysten er forduftet, og alt føles som pligt. Du prøver at hvile, men du ligger og tænker hele natten. Du sover uroligt og din appetit er væk.

Ung
Foto af Jon Tyson

UNGE – UNGE VOKSNE

Mange unge oplever at livet er svært. De føler sig ikke “gode nok” eller forkerte. De oplever at de skal være perfekte for at blive accepteret af deres omgivelser. Det er krævende og nedbrydende at leve op til. 

Nedtrykt Ung
Foto af Anthony Tran

MIT BARN MISTRIVES

Er du pårørende, mor eller far til en ung der mistrives? Så er du højst sandsynligt meget påvirket selv. Det er ofte tanker som, hvad har vi gjort galt, kunne vi have gjort noget tidligere, hvordan hjælper vi bedst nu, som fylder. Det er følelsemæssigt krævende og derfor vigtigt at få passet på sig selv, sådan at man kan klare sig bedst muligt igennem den svære tid og være til bedst støtte for sit barn. Det påvirker hele familien, parforhold og arbejdssituation.

Foto af Karolina Grabowska

Du kan får hjælp, så du kan blive bedre i stand til at passe på dig selv og din familie.

LIVSKRISE

Når vi bliver ramt af kriser kan det være svært at finde vej i livet. Det kan være godt at have en samtalepartner, som ikke er berørt af krisen. En der ser dig som menneske.

Livskrise
Foto af Aaron Blanco Tejedor

FORÆLDRE RÅDGIVNING

Rådgivning til forældre er samtaler om det, der bekymrer dig/jer omkring dit/jeres barn. Formålet med samtalerne er at se på hvilke muligheder der er i forhold til at bedre jeres barns og jeres trivsel.

Foto af Kelly Sikkema